آگهی مزایده ( مرحله اول )

هتل پارسیان خزر وابسته به شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد جهت موارد به شرح ذیل،  اقدام به برگزاری جلسه مزایده عمومی نماید.

1) فروش یخچال6 فوت مستعمل به تعداد 30 دستگاه

2)فروش ضایعات مسی با ظرفیت تقریبی 900 کیلو

3)فروش آلومینیوم ضایعاتی با ظرفیت تقریبی200کیلو

4)فروش ضایعات و آهن آلات اسقاطی به مقدار تقریبی یک تن

5)ضایعات پلاستیکی و اسباب و اثاثیه هتلی مستعمل

متقاضیان محترم می توانند به منظور بازدید و دریافت فرم های شرایط مزایده و تحویل تقاضای خود حداکثر تا ساعت 15روز دوشنبه       مورخ  29/11/97  به آدرس چالوس-روبروی شهرک توریستی نمک آبرود-هتل پارسیان خزر (امور مالی) مراجعه نمایند. . همچنین زمان بازگشایی پاکتهای مزایده متقاضیان و قرائت پیشنهادها ساعت 10 روز چهار شنبه مورخ 01/12/97 در محل هتل پارسیان خزر ( امور مالی ) می باشد. .   شماره تلفن:52188816-011آگهی مزایده(مرحله اول)

هتل پارسیان خزر وابسته به شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر داردجهت فروش یک دستگاه خودروی تیبا با مشخصات ذیل جهت، اقدام به برگزاری جلسه مزایده عمومی نماید.

 

مشخصات خودرو تیبا

نوع خودرو:تیبا

شماره شاسی:s5810090034993

شماره موتور:8037023

شماره خودرو:11-289ل68

رنگ خودرو:آبی سیر متالیک

نوع سوخت:بنزین

تاریخ اتمام بیمه:17/01/98

دارای معاینه فنی

دارای بیمه بدنه

 

متقاضیان محترم می توانند به منظور بازدید و دریافت فرم های شرایط مزایده و تحویل تقاضای خود حداکثر تا ساعت 15روز دوشنبه       مورخ  29/11/97  به آدرس چالوس-روبروی شهرک توریستی نمک آبرود-هتل پارسیان خزر (امور مالی) مراجعه نمایند. همچنین زمان بازگشایی پاکتهای مزایده متقاضیان و قرائت پیشنهادها ساعت 10 روز چهار شنبه مورخ 01/12/97 در محل هتل پارسیان خزر( امور مالی ) می باشد.   شماره تلفن:52188816-011 آدرس سایت:WWW.PARSIANKHAZAR.PIH.IR