آگهی مزایده (نوبت دوم)

هتل پارسیان خزر وابسته به شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد امتیاز بهره برداری از محیطهای مختلف هتل به شرح ذیل را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی ( نوبت دوم ) و با شرایط مشخص، واگذار نماید:

1-محوطه ساحلی جهت طرح سالمسازی دریا (پلاژشنا، قایق و تفریحات دریایی )

2-محوطه کارتینگ شماره 1 ( اسپیدباگی )

3- محوطه کارتینگ شماره 2 ( موتور چهار چرخ )

4- محوطه پیست دوچرخه سواری

5- پنج باب غرف بازارچه هتل

متقاضیان محترم می توانند به منظور بازدید و دریافت برگه شرایط مزایده و تحویل تقاضای خود حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 25/10/1395 به آدرس:چالوس-روبروی شهرک توریستی نمک آبرود-هتل پارسیان خزر ( امور مالی ) مراجعه نمایند.

شماره تلفن: 52188816-011           آدرس سایت:www.parsiankhazar.pih.ir

 


آگهی مزایده (نوبت اول)

هتل پارسیان خزر وابسته به شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد امتیاز بهره برداری از محیط های مختلف هتل به شرح ذیل را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی (نوبت اول) و با شرایط مشخص، واگذار نماید:

1-    محوطه ساحلی طرح سالمسازی دریا ( پلاژ شنا، قایق و تفریحات دریایی)

2-    محوطه کارتینگ شماره 1 (اسپید باگی)

3-    محوطه کارتینگ شماره 2 (موتور چهار چرخ)

4-    محوطه پیست دوچرخه سواری

5-    غرفه کافی شاپ و بوفه ساحلی

6-    غرفه آلاچیق جنگلی

7-    پنج باب غرفه بازارچه هتل

متقاضیان محترم می توانند به منظور بازدید و دریافت برگه شرایط مزایده و تحویل تقاضای خود حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 14/10/1395 به آدرس چالوس روبرو شهرک توریستی نمک آبرود هتل پارسیان خزر (امور مالی) مراجعه نمایند

شماره تلفن : 01152188816

 آگهی مناقصه

« نوبت اول »

هتل پارسیان خزر وابسته به شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد انجام امور خدماتی خود به شرح ذیل را از طریق مناقصه به اشخاص (پیمانکار) واجد شرایط واگذار نماید :

1.      سرویس و نگهداری تاسیسات هتل

2.      خدمات لاندری و خشکشویی هتل

متقاضیان محترم می توانند به منظور بازدید و دریافت برگه شرایط مناقصه و تحویل تقاضای خود حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 4/8/95 به آدرس چالوس روبرو شهرک نمک آبرود هتل پارسیان خزر (امور مالی) مراجعه نمایند.

تلفن : 01152188816

 هتل پارسیان خزر و هتل پارسیان رامسر در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیازخود طبق ضوابط استخدام نیروی انسانی در شرکت هتلهای بین المللی پارسیان تعداد 24 نفر از دواطلبان بومی استان واجد شرایط و علاقمند به خدمت در مقاطع و رشته و گرایش های ذکر شده در جدول ذیل از طریق برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی و فنی ، انجام مراحل گزینش برای خدمت در شهرستان چالوس-رامسر بصورت پیمانی استخدام می نماید.

 

ردیف

شرح شغل

محل خدمت

تعداد نفر

مرد

زن

تجربه کار

تجربه کار

حداکثر   سن

1

خانه دار

هتل خزر

8

2

6

حداقل فوق دیپلم ترجیحاً هتلداری

1

26

2

میزبان

هتل خزر

5

2

3

حداقل فوق دیپلم ترجیحاً هتلداری

1

26

3

مسئول تشریفات

هتل خزر

1

0

1

حداقل فوق دیپلم ترجیحاً هتلداری

2

26

4

لوله کش

هتل خزر

1

1

0

حداقل فوق دیپلم ترجیحاً فنی

1

26

5

برقکار

هتل خزر

1

1

0

حداقل فوق دیپلم ترجیحاً فنی

1

26

6

کارشناس موتورخانه و تاسیسات برودتی و حرارتی و...

هتل خزر

3

3

0

حداقل کارشناس در رشته مکانیک سیالات

4

28

7

خانه دار

هتل رامسر

5

0

5

حداقل فوق دیپلم ترجیحاً هتلداری

1

26

 

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی هتل پارسیان خزر به آدرس http://azadikhazar.pih.ir و پایگاه اینترنتی هتل پارسیان رامسر به آدرس  http:// parsianramsar.pih.ir مراجعه نمایند .

 

 

آگهی مزایده   (94/11/24 )

هتل پارسیان خزر در نظر دارد نسبت به واگذاری مکان ها به شرح ذیل به بهره برداران واجد شرایط و نیز فروش اموال اسقاطی و مستعمل به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید :

1) اجاره 5 باب غرفه واقع در بازارچه هتل  

 2) طرح سالمسازی دریا و تفریحات دریایی ( قایق موتوری ، جت اسکی و ... )

3) پیست کارتینگ شماره 1 ( اسپید باگی )

 4) پیست کارتینگ شماره 2 ( موتور چهارچرخ ATV )

5) پیست دوچرخه سواری

6) اقلام مستعمل ( درب و پنجره آلومینیومی با شیشه )

7) سایراقلام ضایعاتی و مستعمل

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر و نیز دریافت فرم شرکت در مزایده ، از تاریخ درج آگهی (94/11/24 )  لغایت 7  روز بعد به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن : 52188816 -011 تماس حاصل نمایند.

آدرس : چالوس – روبروی شهرک نمک آبرود – هتل پارسیان خزر                              

 آگهی مزایده

هتل پارسیان خزر تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان واقع در کیلومتر 12 جاده چالوس به سمت رامسر ، روبروی شهرک توریستی نمک آبرود در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید :

 1- واگذاری امتیاز بهره برداری از تعداد 11 باب غرفه هتل

2- واگذاری امتیاز بهره برداری از سونا و جکوزی هتل

3- واگذاری امتیاز بهره برداری از کافی شاپ و بوفه ساحلی هتل

4- واگذاری امتیاز بهره برداری از چایخانه و آلاچیق جنگلی هتل

 لذا از متقاضیان تقاضا می شود از تاریخ درج این آگهی به مدت 7 روز کاری جهت بازدید و اخذ فرم شرایط عمومی و خصوصی شرکت در مناقصه در ساعات اداری به آدرس مذکور مراجعه و یا با شماره تلفن 52188816-011 تماس حاصل نمایند .

 

آگهی مناقصه

هتل پارسیان خزر تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان واقع در کیلومتر 12 جاده چالوس به سمت رامسر ، روبروی شهرک توریستی نمک آبرود در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید :

1- واگذاری خدمات لاندری هتل به بهره بردار جدید ( نوبت دوم )

2- واگذاری خدمات تاسیسات هتل به بهره بردار جدید ( نوبت دوم )

3- واگذاری خدمات آسانسور هتل به بهره بردار جدید ( نوبت دوم )

4- واگذاری خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان هتل مسیر چالوس به بهره بردار جدید ( نوبت اول )

5- واگذاری خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان هتل مسیر تنکابن به بهره بردار جدید ( نوبت اول )

لذا از متقاضیان تقاضا می شود از تاریخ درج این آگهی به مدت 7 روز کاری جهت بازدید و اخذ فرم شرایط عمومی و خصوصی شرکت در مناقصه در ساعات اداری به آدرس مذکور مراجعه و یا با شماره تلفن 52188816-011 تماس حاصل نمایند .


آگهی مزایده و مناقصه

هتل پارسیان خزر در نظر دارد نسبت به واگذاری امور مربوط به سرح ذیل پیمانکار متخصص واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مناقصه

اقدام نماید.

الف تعمیر و نگهداری تاسیسات حرارتی، برودتی، و مخابراتی

ب  تعمیر و نگهداری آسانسورهای هتل

ج  خدمات لاندری و خشکشویی هتل

د  تامین نیروی انسانی خدماتی مورد نیاز هتل

01152188816

01152188800-10

چالوس روبرو شهرک نمک آبرود هتل پارسیان خزر

 


آگهی مزایده و مناقصه

هتل پارسیان خزر تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان واقع در کیلومتر 12 جاده چالوس به سمت رامسر ، روبروی شهرک توریستی نمک آبرود در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مزایده و مناقصه عمومی اقدام نماید :

 1-فروش اقلام ضایعاتی هتل شامل : آهن آلات و تانکر 30000 لیتری و تخت و ... (مزایده نوبت دوم )

2-واگذاری امتیاز بهره برداری از تعداد 3 باب غرفه هتل

3-واگذاری امتیاز بهره برداری از مکان تاکسی سرویس هتل

4-بکارگیری یکدستگاه خودرو وانت بار با راننده در اختیار هتل

 

 لذا از متقاضیان تقاضا می شود از تاریخ درج این آگهی به مدت 7 روز کاری جهت بازدید و اخذ فرم شرایط عمومی و خصوصی شرکت در مزایده و مناقصه در ساعات اداری به آدرس مذکور مراجعه نمایند .

24اردیبهشت 94